Polityka prywatności
Producenci
Koszyk
0 produktów

Kontakt
email

Polityka prywatności

 

 1. Korzystając ze sklepu KrainaPieluszek.pl akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności (http://www.krainapieluszek.pl/polityka-prywatnosci).

 2. Szanując prawa Użytkowników naszego serwisu oraz respektując Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy sklepu zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.

 3. Administratorem Danych Osobowych jest firma KRUPIKA Kamila Krupa z siedzibą przy ul. Siedleckiej 112, 08-119 STRZAŁA, Siedlce

Dane kontaktowe: sklep@krainapieluszek.pl;

KRUPIKA Kamila Krupa ul. Siedlecka 112, 08-119 STRZAŁA

tel.: 502-978-934

 1. Korzystając ze sklepu Kraina Pieluszek powierzasz nam swoje dane

 2. W naszym sklepie przetwarzane są takie dane osobowe, jak:

  • imię i nazwisko,

  • adres zamawiającego / dane do faktury:

   • nazwa firmy (dotyczy tylko firm),

   • nip (dotyczy tylko firm),

   • miejscowość lub ulica,

   • nr domu/mieszkania,

   • kod pocztowy,

   • poczta,

  • adres do wysyłki (jeżeli różni się on od adresu zamawiającego):

   • firma (pole nieobowiązkowe),

   • imię i nazwisko,

   • miejscowość lub ulica,

   • nr domu/mieszkania,

   • kod pocztowy,

   • poczta,

  • numer telefonu,

  • adres email.

 3. Podanie powyższych danych jest konieczne w następujących przypadkach:

  • dane są przetwarzane w celu sprawnej realizacji zamówień składanych na sklepie. W szczególności realizacji płatności, wysyłki zamówienia, wystawiania faktur, rozpatrywania reklamacji, przechowywania dokumentacji podatkowej, zabezpieczenie i dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, zabezpieczenie i ochrona przed roszczeniami klienta lub osób trzecich

  • klient ma możliwość rejestracji w bazie klientów. Rejestracja w bazie klientów jest dobrowolna. Dane w bazie są przechowywane aby ułatwić klientom w przyszłości zakupy w naszym sklepie internetowym,

  • klient jeśli chce być informowany o wydarzeniach i ofertach handlowych (w szczególności informacjach na temat nowości, konkursów oraz promocji w naszym sklepie) może zostać abonentem newslettera. Przystąpienie do newslettera jest dobrowolne i w każdej chwili można z niego zrezygnować.

 4. Ponadto możemy przetwarzać tak zwane dane bierne, których zbieranie nie wymaga od klienta wpisania ich na stronie, takie jak:

  • adres IP.

 5. Nasz sklep internetowy używa ciasteczek (plików cookies) do obsługi sesji klienckich w sklepie. Operacja ta sprowadza się wyłącznie do identyfikacji sesji klienta, pliki cookies nie przechowują żadnych danych, pozwalających na identyfikację konkretnej osoby. Pliki cookie naszego sklepu nie są udostępniane innym serwisom internetowym. Każdy użytkownik naszego serwisu ma możliwość wyłączenia obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej, jeżeli nie zgadza się na ich używanie. Szczegółowe informacje na temat plików cookie zostały opisane na stronie http://www.krainapieluszek.pl/polityka-cookies.

 6. Każdy Użytkownik naszego serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów klient nie życzy sobie pozostawienia swoich danych osobowych to ma prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego serwisu.

 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji zamówienia od momentu zebrania danych do zrealizowania zlecenia, a ponadto przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń lub rozpatrywania reklamacji związanych z usługami, z których korzysta Klient oraz wynikający z przepisów prawa podatkowego a także w przypadku gromadzenia danych osobowych na podstawie zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO): od momentu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych nią objętych (również w trakcie realizacji umowy) do momentu realizacji wniosku o wycofanie tej zgody, w przypadku jej wycofania, lub do momentu odnotowania sprzeciwu;

 8. Klientowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Dodatkowo Klient posiada prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych na warunkach wynikających z przepisów prawa i uzgodnionych z ADO. Realizacja wymienionych w niniejszym akapicie praw odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) – w oparciu o definicje i mechanizmy opisane w tym rozporządzeniu.

 9. W przypadku gdy ADO przetwarza dane osobowe na podstawie zgody Klienta, Klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 10. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadach określonych przez RODO, a w szczególności na podstawie art. 77 tego rozporządzenia. W Polsce Organem nadzorczym od 25 maja 2018 r. jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

 11. Dane przechowywane są na serwerach firmy IQ PL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 80-137, ul. Starodworska 2. W celu ochrony Danych Osobowych przechowywanych na serwerach firma ta stosuje zabezpieczenia zgodne z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych oraz wymogami świadczenia usług drogą elektroniczną.

 12. Komunikacja między komputerem Klienta, a serwerem, gdzie zbierane są dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL.

 13. Dane osobowe przekazywane są jedynie naszym pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na naszą rzecz, w zakresie związanym ze świadczeniem Usług, to jest:

  • Podmiot administrujący i konserwujący serwer:

   • IQ PL Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku 80-137, ul. Starodworska 2,

  • Podmioty realizujące wysyłki:

   • Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 00-940, Rakowiecka 26,

   • DPD Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 02-274, ul. Mineralna 15,

  • Podmiot obsługujący płatności:

   • DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-327, ul. Kanclerska 15.

  • Podmiot obsługujący księgowość:

   • BIS ROMA Beata Izdebska z siedzibą w Siedlcach 08-110, ul. Berka Joselewicza 3.

Wymienione podmioty gospodarcze, przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy powierzenia. Nie mogą przekazywać osobom trzecim danych, którymi dysponują o użytkownikach sklepu, chyba że będą zobowiązane uczynić to na podstawie przepisów prawa. Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim poza wymienionymi wyżej podmiotami, chyba że będziemy zobowiązani uczynić to na podstawie przepisów prawa. Nie przechowujemy również danych poufnych jak numery Twoich kart kredytowych czy danych dostępu do Twojego konta bankowego.

 1. Dane osobowe Klienta nie są przekazywane do państw trzecich (poza Unię Europejską) lub organizacji międzynarodowych. 

 2. Administrator danych osobowych nie podejmuje decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych. ADO nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących sytuacji ekonomicznej tej osoby fizycznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 3. Zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych masz prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu korzystaj z zakładki 'konto’ w naszym sklepie internetowym, skontaktuj się z nami telefonicznie 502-978-934, lub prześlij e-mail pod adres sklep@krainapieluszek.pl, bądź listem poleconym na adres: KRUPIKA Kamila Krupa z siedzibą przy ul. Siedleckiej 112, 08-119 STRZAŁA, Siedlce

 4. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod naszym numerem telefonu 502-978-934, lub e-mail sklep@krainapieluszek.pl. W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem: KRUPIKA Kamila Krupa ul. Siedlecka 112, 08-119 STRZAŁA, Siedlce